Av ile ilgili Özdeyişler

AV

  1. Her ferdi, hata her topluluğu hoşlandığı yem ile avlarlar. ( H.R.Gürpınar)
  2. Usta avcılar, acemi yavrulara musallat olurlar. ( Mahmut Yesari)
  3. Avcı nice al ( tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir. ( Kaşgarlı Mahmad)