Bilgi ile ilgili Özdeyişler, Özlü Sözler

Bilgi

  1. Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten,  kararlı olmak korkudan kurtarır. ( Konfüçyüs )
  2. Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. (Marcel Lenoir )
  3. Çok bilen, çok şeye dikkat eder. ( G.E. Eesing)
  4. Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. ( Calude Bernard )
  5. Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. ( Eflatun )